Privacy Policy

Website:

De website is: https://elveka.healthcare.

Welke persoonlijke gegevens ELVEKA-Healthcare verzameld en waarom worden deze verzameld?

Reacties

Wanneer bezoekers reacties op de site achterlaten, verzameld ELVEKA-Healthcare de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser exploitantreeks om spamdetectie te helpen. Een geanonimiseerde reeks gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacy beleid van de Gravatarservice is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw opmerking is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw opmerking.

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u het uploaden van afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) niet uploaden. Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Contactformulieren + cookies

Als u een reactie op de site achterlaat, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u een andere opmerking achterlaat. Deze cookies blijven een jaar geldig. Als u een account hebt en u inlogt op deze site, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en uw schermweergave opties op te slaan. Inlogcookies blijven 2 dagen geldig en cookies voor schermopties 1 jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken bestaan. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudigweg de bericht-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingebedde inhoud bewaken, inclusief het traceren van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Analytics

Met wie deelt ELVEKA-Healthcare uw gegevens? Hoelang bewaard ELVEKA-Healthcare uw gegevens?

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we alle vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatierij te houden. Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien aanwezig), slaat ELVEKA-Healthcare ook de persoonlijke informatie op die bezoekers in hun gebruikersprofiel hebben opgeslagen. Alle bezoekers kunnen op elk moment hun persoonlijke informatie inzien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Website-beheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten hebt u over uw gegevens?

Als u een account op deze site heeft of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u een geëxporteerd bestand aanvragen van de persoonlijke gegevens die ELVEKA-Healthcare voor u bewaard, inclusief alle gegevens die aan ELVEKA-Healthcare heeft verstrekt. U kunt ook vragen om alle persoonlijke gegevens die ELVEKA-Healthcare over u heeft verzameld te wissen. Dit omvat niet alle gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.

Waar we uw gegevens naartoe sturen?

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Uw gegevens die u verstrekt bij het aangaan van een behandeltraject

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ELVEKA-Healthcare een dossier aanmaakt. Dit is ook een wettelijke vastgelegd in de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Na uw expliciete toestemming kan hey zijn dat er tevens opgevraagde gegevens bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld via de huisarts, toegevoegd zijn aan het dossier. ELVEKA-Healthcare doet zijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat:

 • Er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Dat er een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) geldt.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, bij een verwijzing naar een andere behandelaar of waarneming. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur kan opgesteld kan worden. Als ELVEKA-Healthcare vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal er eerst informeren expliciet om uw toestemming gevraagd worden. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult

ELVEKA-Healthcare respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden gebruikt om uw gevraagde zorg zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om uw medisch dossier te kunnen raadplegen. ELVEKA-Healthcare zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, met uitzondering van hen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de dienstverlening, dan wel hen die bij wet gemachtigd zijn de gegevens op te vragen na uw expliciete toestemming.

ELVEKA-Healthcare streeft ernaar uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. Echter, ELVEKA-Healthcare is niet verantwoordelijk voor nalatigheid dan wel misbruik, diefstal of fraude door derden, of de schade die daaruit voortvloeit. Hoewel ELVEKA-Healthcare probeert de elektronische uitwisseling zo veilig mogelijk te maken, benadrukt zij nogmaals dat internet nooit volledig te vertrouwen is. Ook kan ELVEKA-Healthcare niet verantwoordelijk gesteld worden voor enigerlei schade die het gevolg is van het niet tijdig behandelen van uw aanvraag. Het online contact is niet geschikt voor spoedgevallen.