Body Reset Behandeling

De Body Reset Behandeling is een innovatie behandeling waarin verschillende manuele behandeltechnieken toegepast worden. De benodigde interventie worden afgestemd op de behoeften van de Cliënt. In samenspraak met de Cliënt wordt er een behandelplan opgesteld.

Er worden technieken toegepast vanuit de:

  • Sportmassage
  • Manuele therapie
  • Myofasciale therapie
  • Triggerpoint therapie
  • Rek- en mobilisatietechnieken
massage, relaxation, lower back
massage, therapy, spa

Oorzaken, voortbestaan en preventie

Naast manuele technieken wordt er ook aandacht besteedt aan het ontstaan, voortbestaan en de preventie van de klacht(en).

Vaak liggen psychische, emotionele en metabole factoren ten grondslag aan het ontstaan van pijn en beperkingen elders in het lichaam. Afhankelijk van de ernst van de klacht(en) wordt er ingeschat hoeveel behandelingen er noodzakelijk zullen zijn. 

Multidisciplinaire zorg

Omdat er samengewerkt wordt met verschillende therapeuten, artsen en zorg professionals kan er snel contact op genomen worden met professionals uit verschillende disciplines. Dit zorgt ervoor dat er snel op de juiste manier behandeld kan worden.